Writing Workshop for Asylum Seekers and Refugees with acclaimed poet, Eric Ngalle Charles

Please see message below from Charlotte Rogers, Outreach Officer for Swansea Council / Dylan Thomas Centre:

“Hello all,

There are still places available for our fantastic and FREE writing workshop with Eric Ngalle Charles on Wednesday at the Dylan Thomas Centre. We are happy to accommodate last-minute drop-ins but if any groups are planning on attending we would encourage you to let us know numbers so that we can adequately prepare the room.

Swansea bus tickets will be reimbursed after completion of the workshop.

We look forward to seeing you!”

Writing Workshop for Asylum Seekers and Refugees with acclaimed poet, Eric Ngalle Charles

FREE EVENT with reimbursed travel*

October 4th 2017, 12:30 PM – 2:30 PM

Children welcome

We are very excited to offer a FREE writing workshop for asylum seekers and refugees with the published poet, dramatist and novelist, Eric Ngalle Charles. Having come to the UK in 1999, Eric now runs writing workshops that specifically consider the trauma of the refugee experience.

Eric is an experienced tutor with an impressive dedication to the arts. In collaboration with Hafan books, he has co-edited and published several poetry anthologies by refugees, migrants and indigenous artists. His memoirs are due to be published by Parthian books in 2018. He is also the founder of Black Entertainment Wales, an organisation that showcases the work of BME artists.

To book your place please call 01792463980 or visit www.ticketsource.co.uk/dylanthomas

The Dylan Thomas Centre, Somerset Place, SA1 1RR

* Bus tickets will be reimbursed at reception after the completion of the workshop. Taxis and other modes of transport will not be refunded. Swansea area only.

 

Gweithdy Ysgrifennu ar gyfer Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid gyda’r bardd clodwiw Eric Ngalle Charles

DIGWYDDIAD AM DDIM gyda chostau teithio’n cael eu had-dalu*

4 Hydref 2017, 12:30 PM – 2:30 PM

Croeso i blant

Rydym yn gyffrous iawn i gynnig gweithdy ysgrifennu AM DDIM i geiswyr lloches a ffoaduriaid gyda Eric Ngalle Charles, sydd wedi cyhoeddi gwaith fel bardd, dramodydd a nofelydd. Ar ôl dod i’r DU ym 1999, mae Eric bellach yn cynnal gweithdai ysgrifennu sy’n ystyried yn benodol drawma’r profiad o fod yn ffoadur.

Mae Eric yn diwtor profiadol y mae ei ymrwymiad i’r celfyddydau’n drawiadol. Ar y cyd â Llyfrau Hafan, mae wedi cyd-olygu a chyhoeddi sawl blodeugerdd gan ffoaduriaid, mewnfudwyr ac artistiaid brodorol. Caiff ei hunangofiant ei gyhoeddi gan Parthian Books yn 2018. Ef yw sylfaenydd Black Entertainment Wales, sefydliad sy’n tynnu sylw at waith artistiaid o leiafrifoedd ethnig a du.

Er mwyn cadw lle, ffoniwch 01792463980 neu ewch i www.ticketsource.co.uk/dylanthomas

Canolfan Dylan Thomas, Somerset Place SA1 1RR

* Caiff costau tocynnau bws eu had-dalu yn y dderbynfa ar ôl cwblhau’r gweithdy. Ni chaiff costau tacsis a dulliau cludiant eraill eu had-dalu. Ardal Abertawe’n unig.

 

Charlotte Rogers

Swyddog Allgymorth

Outreach Officer

The Dylan Thomas Centre

www.dylanthomas.com